99 prosenttia kaikista CBD-tuotteista Euroopassa on laittomia, mutta eivät kaikki

18.08.2023
99 prosenttia kaikista CBD-tuotteista Euroopassa on laittomia, mutta eivät kaikki

CBD-tuotteiden laillisuudesta Euroopassa on paljon sekaannusta ja väärää tietoa. Tässä artikkelissa annamme vastauksia kaikkiin kysymyksiisi. Annamme sinulle koko tarinan ja aikajanan. Artikkeli on pitkä, mutta odota hetki, sillä käsittelemme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää.

Aloitetaan ymmärtämällä EU:n elintarvikelainsäädäntöä.

"uuselintarvikkeen" määritelmä EU:ssa

Ensimmäinen uuselintarvikeasetus otettiin käyttöön vuonna 1997 asetuksella (EU) 258/97. Sen tarkoituksena oli perustaa elintarviketurvallisuusmekanismi äskettäin kehitettyjen, synteettisten tai geneettisesti tuotettujen elintarvikkeiden valvomiseksi. Asetuksen päivitetty versio tuli voimaan 1. tammikuuta 2018 (asetus (EU) 2015/2283).

Seuraavasti art. 3 mukaan "uuselintarvike" määritellään seuraavasti: "jokin elintarvike, jota ei ole käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä määrin unionissa ennen 15. toukokuuta 1997".

Jos elintarvike katsotaan uuselintarvikkeeksi, EU:n komission on annettava sille lupa, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) on tehtävä sille markkinoille saattamista edeltävä turvallisuusarviointi ennen kuin sitä voidaan laillisesti pitää kaupan EU:ssa. Uuselintarvikeluettelo toimii ei-oikeudellisesti sitovana suunnannäyttäjänä sille, tarvitseeko tuote (eläin- ja kasviperäinen ja muut aineet) luvan uuselintarvikeasetuksen nojalla. Uuselintarvikeluettelo kuvastaa jäsenvaltioiden mielipidettä.

Kannabis uuselintarvikeasetuksessa

Vuoden 2018 loppuun asti kannabidioliuutteet katsottiin uuselintarvikkeiksi vain, jos kannabidiolitasot olivat "korkeammat kuin lähteen Cannabis sativa L. CBD-tasot".

Pysyvä komitea päätti jo joulukuussa 1997, ja komissio vahvisti vuoden 1998 alussa kirjaimellisesti: "päätettiin, että hamppukasvin osia sisältävät elintarvikkeet eivät kuulu asetuksen EY 258/97 soveltamisalaan" ja myös "että hampun kukkia ... pidetään elintarvikkeiden ainesosina" (esim. oluen kaltaisten juomien valmistukseen käytettävät)".".

Hampun kukkia ja lehtiä, jotka ovat hamppukasvin osia, ei pidetty uuselintarvikkeina.

Tammikuussa 1999 kaikki muuttui yhtäkkiä

Vuoden 2018 lopulla Itävallan ja Ranskan viranomaiset päättivät muuttaa kannabista koskevaa luokitustaan ja alkoivat painostaa EU:ta muuttamaan mielipidettään.

Tammikuussa 2019 jäsenvaltioiden edustajat päivittivät "Cannabis sativa L." ja "kannabinoidit" -luettelomerkinnät. Nämä päivitykset ovat todistetusti virheellisiä logiikan ja historiallisten tosiasioiden perusteella, kuten asianomaiset toimialajärjestöt ovat toistuvasti selittäneet jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle. Tämän korjaaminen vie kuitenkin vuosia.

Uudessa nimikkeessä "Cannabis sativa L." ei mainita hampun lehtiä ja kukkia. Jo tämän perusteella on selvää, että hätäisesti kirjoitetuilta vaikuttavat muutokset uuselintarvikeluettelon merkintöihin eivät olleet oikeita. Lisäksi myös perinteisesti tuotetut hamppuuutteet puuttuivat, vaikka uuttamista pidetään perinteisenä elintarvikkeiden jalostusmenetelmänä.

Uudessa "kannabinoidit"-merkinnässä uutteet, joissa on luonnossa esiintyviä kannabinoideja, jätettiin nyt pois, vaikka ne mainittiin edellisen merkinnän muotoilussa. Tällaisia tuotteita oli markkinoilla ja niitä kulutettiin jo ennen vuotta 1997 merkittävässä määrin.

European Industrial Hemp Association (EIHA) vakuuttaa EU:n lisäävän hampun ainesosat EU:n kosmetiikkatietokantaan (CosIng)

Lokakuussa 2019 teollisuusjärjestömme EIHA.org julkaisi kantansa hampun ainesosista EU:n kosmetiikkatietokannassa (CosIng).

Ehdotuksessa ehdotettiin, että CosIng-luetteloon lisättäisiin uusina INCI-merkintöinä seuraavat kategoriat:

- CANNABIS SATIVA LEAF EXTRACT
- CANNABIS SATIVA LEAF/STEM EXTRACT
- CANNABIS SATIVA ROOT EXTRACT

Heti sen jälkeen, kun EIHA:lta oli saatu ehdotus, EU päätti panna merkinnät täytäntöön ja laillisti siten luonnollisten kannabinoidien käytön kosmetiikassa.

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion seuraukset ranskalaisen tuomioistuimen asiassa C-663/18 (Kanavape-tapaus)

Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburgissa julkaisi marraskuussa 2020 lehdistötiedotteen nro. 141/20 tuomiosta Ranskan tuomioistuimen asiassa C-663/18. Olemme kirjoittaneet kriittisistä muutoksista tässä artikkelissa.

Oikeusjuttu koskee kahta ranskalaista johtajaa yrityksessä, joka jakeli Ranskassa sähkösavukkeissa käytettävää CBD-vapeöljyä. CBD tuotettiin Tšekissä laillisista hamppukasveista ja se uutettiin koko kasvibiomassasta, mukaan lukien kannabiksen lehdet ja kukat.

Tuomiossa tuomioistuin toteaa, että EU:n oikeus, erityisesti tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:n jäsenvaltioiden välillä (joihin nykyisten vapaakauppasopimusten myötä kuuluvat myös Norja ja Sveitsi) koskevat säännökset, ovat esteenä kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle.

Tuomioistuin totesi, että tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa koskevia määräyksiä (SEUT 34 ja 36 artikla) sovelletaan, koska pääasiassa kyseessä olevaa CBD:tä ei voida pitää "huumausaineena".

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio on muuttanut CBD-tuotteiden oikeudellista maisemaa kaikkialla EU:n jäsenvaltioissa marraskuussa 2020 parin viime kuukauden aikana. Tuomion jälkeen useimmat paikalliset viranomaiset ovat muuttaneet CBD-tuotteita koskevaa oikeudellista kantaansa, jossa määritellään selkeästi, että koko hamppukasvista (lehdet ja kukat mukaan lukien) uutettua CBD:tä ei tulisi luokitella huumausaineeksi.

Kosmetiikan kannabismerkintöjen kaikki kiellot poistetaan helmikuussa 2021

Euroopan unionin tuomioistuimen marraskuussa 2020 antaman tuomion jälkeen EIHA on pyytänyt CosIng-tietokannan päivittämistä ja pyytänyt Cannabis Sativa L.:n kieltojen poistamista (II/306:n mukainen rajoitus) ja useampien INCI-merkintöjen (kosmetiikan ainesosien kansainvälinen nimikkeistö) sisällyttämistä tietokantaan.

EIHA oli erityisesti pyytänyt EU:ta poistamaan kaikki kannabismerkintöihin liittyvät kiellot CosIng-tietokannasta ottaen huomioon, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa viitataan nimenomaisesti koko kannabiskasvia koskevaan lähestymistapaan (tuomion 76 kohta). Lisäksi he ovat ehdottaneet, että EU lisäisi CosIng-tietokantaan uuden merkinnän nimeltä "CANNABIDIOL".

Helmikuussa 2021 EU on hyväksynyt tämän muutoksen ja ottanut CBD:n CosIng-tietokantaan. Voit nähdä upouuden Cannabidiol-merkinnän tämän linkki jälkeen. Huomaathan, että sen nimi on "CANNABIDIOL - DERIVED FROM EXTRACT OR TINCTURE OR RESIN OF CANNABIS."

Tämän lisäksi CBD:hen on lisätty seuraavat toiminnot: Anti-Sebum, Antioksidantti, Ihon hoitava ja Ihon suojaava. Näitä toimintoja saa nyt markkinoida ilman, että CBD-kosmetiikkatuotteilla on lääketieteellisiä vaikutuksia.

Uusi luokitus tarkoittaa myös sitä, että kannabiksen lehtiuutteet luonnollisesti saadusta CBD:stä ovat sallittuja kosmeettisissa valmisteissa EU:ssa.

Kosmetiikkatuotteisiin ei saa lisätä CBD:tä.

CBG (kannabigeroli) sallittu kosmetiikassa toukokuussa 2021

EU:n komissio on lisännyt CBG:n (Cannabigerol) kosmetiikkatietokantaan toukokuussa 2021. Tämä tarkoittaa, että CBG:tä saa nyt käyttää kosmetiikassa ilman rajoituksia. Voit katsoa merkinnän täältä.

Formula Swissin tuotteet on rekisteröity Euroopan unionissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Kaikki CBD-tuotteemme - mukaan lukien CBD-öljyt - on myös rekisteröity kosmetiikkatuotteiksi Euroopan unionissa kosmetiikkatuotteiden ilmoitusportaalissa (CPNP). Näin ollen olemme yksi harvoista eurooppalaisista kannabisyrityksistä, jotka eivät myy CBD-öljyjämme elintarvikkeina vaan kosmetiikkatuotteina, jolloin emme riko EU:n uuselintarvikeluetteloa.

Kaikilla EU:n jäsenvaltioilla on suora pääsy luottamuksellisiin tietoihin, jotka olemme toimittaneet CPNP:hen.

Kosmeettisen tuotteen aseman vaatiminen ja rekisteröinti EU:ssa ei riitä

Kustakin kosmetiikkatuotteestamme meillä on hyvin yksityiskohtainen tuotetietotiedosto (PIF), jota emme lain mukaan saa itse tuottaa. Se on tuotettava tähän alaan erikoistuneen kolmannen osapuolen toimiston toimesta.

Osana PIF-asiakirjoja olemme myös suorittaneet pakolliset ihotestit 50 koehenkilöllä riippumattomissa laboratorioissa Saksassa ja dokumentoineet, että tuotteemme ovat turvallisia eivätkä aiheuta mitään haittavaikutuksia iholle levitettäessä.

Meille ei ole tiedossa yhtään muuta kannabisyritystä Euroopassa, joka olisi suorittanut täydellisen rekisteröinnin ja toimittanut kattavan dokumentaation, mukaan lukien ihotestit 50 henkilöllä tuotetta kohden.

EU-vastuuhenkilömme on Publishing & Management ApS, Raadmandsgade 55, 2200 Kööpenhamina N Tanskassa (yrityksen rekisteröintinumero 27290752).

Olemme vaatimusten mukaisia myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa Formula Swiss UK Ltd.

Olemme perustaneet Formula Swiss UK Ltd:n tytäryhtiöksi Pohjois-Yorkshireen ja ilmoittaneet asianmukaisesti tuoteturvallisuus- ja standardointivirastolle (OPSS) kaikista kosmeettisista CBD-tuotteistamme, jotka ovat Ison-Britannian kuluttajien saatavilla.

Kaikki tuotetietomme ovat Ison-Britannian viranomaisten saatavilla Kosmeettisten tuotteiden ilmoitusportaalissa eli "SCNP:ssä", joka on samankaltainen järjestelmä kuin Euroopan unionin CPNP-järjestelmä.

Johtopäätös

Kannabiksen luokittelu uudeksi elintarvikkeeksi tai juomaksi ihmisille vuodesta 1997 lähtien on väärin. Meidän on silti kunnioitettava luokitusta, kunnes eurooppalaiset kannabisyhdistykset muuttavat sitä tulevina vuosina.

Uuselintarvikeluettelo ei ole laki vaan ei-sitova luokitus. Kaikki EU:n jäsenvaltiot - samoin kuin Norja ja Sveitsi - kohtelevat sitä kuitenkin lakina ottamatta käyttöön EU:n luetteloon perustuvia paikallisia lajikkeita.

Tuloksena on, että kaikki, jotka mainostavat CBD-tuotteita elintarvikkeina, juomina tai suun kautta nautittavina, rikkovat paikallisten viranomaisten mukaan lakia.

Väite, että CBD-tuote on tarkoitettu kosmeettiseen käyttöön, ei myöskään riitä. Tuottajan tai ensimmäisen Euroopan unioniin tuovan maahantuojan on rekisteröitävä tuote EU:n tietokantaan, toimitettava yksityiskohtainen tuotetietotiedosto ja suoritettava pakolliset ihotestit ihmisillä kolmannen osapuolen laboratorioissa. Täydellinen rekisteröinti on pitkä ja kallis prosessi, joten ei ole yllättävää, että hyvin harva yritys Euroopassa - Formula Swiss mukaan lukien - on käynyt läpi koko prosessin kaikkien kosmeettisten tuotteidensa osalta.

Sitäkin huolimatta, että tuote on luokiteltu EU:n tietokannassa oikein kosmetiikaksi, viranomaiset voivat päättää poistaa tuotteen luokituksen, jos sitä kuvataan tai mainostetaan siten, että sillä on ominaisuuksia, etuja tai hyötyjä, joita ei ole lueteltu CosIng-tietokannassa. Näin ollen CBD-öljytinktuuralla ei saa olla annostussuosituksia eikä minkäänlaisia terveys- tai lääketieteellisiä väitteitä.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Kirjoittajasta:

Robin Roy Krigslund-Hansen tunnetaan laajasta tietämyksestään ja asiantuntemuksestaan CBD:n ja hampun tuotannon alalla. Hän on tehnyt yli vuosikymmenen mittaisen uran kannabisteollisuudessa ja omistanut elämänsä näiden kasvien ja niiden mahdollisten hyötyjen ymmärtämiselle ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuosien varrella Robin on työskennellyt väsymättä edistääkseen hampun täydellistä laillistamista Euroopassa. Hänen kiinnostuksensa kasvin monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin kestävään tuotantoon sai hänet tekemään uraa tällä alalla.

Lisätietoja Robin Roy Krigslund-Hansenista

Liittyvät Tuotteet