GMP- ja ISO-sertifioinnit

Yhtiömme noudattaa Hyviä tuotantotapoja (GMP) ja virallista ISO 22716-2007-standardia jo useiden vuosien ajan, ja se on virallisesti sertifioitu vuonna 2019.

Mikä on hyvä tuotantotapa (GMP)?

Hyvä tuotantokäytäntö (GMP) on järjestelmä, jolla varmistetaan, että tuotteita valmistetaan ja valvotaan johdonmukaisesti määriteltyjen laatustandardien mukaisesti. Sen tarkoituksena on minimoida riskit, jotka liittyvät mihin tahansa tuotantoon ja joita ei voida eliminoida lopputuotetta testaamalla. Tavoitteenamme on varmistaa, että tuotteemme ovat turvallisia ja korkealaatuisia.

GMP kattaa kaikki tuotannon osa-alueet lähtöaineista (siemenet, kasvit, multa jne.), tiloista ja laitteista henkilökunnan koulutukseen ja henkilökohtaiseen hygieniaan. Yksityiskohtaiset kirjalliset menettelyt ovat välttämättömiä jokaiselle prosessille, joka voi vaikuttaa lopputuotteen laatuun. On oltava järjestelmiä, joilla voidaan dokumentoidusti todistaa, että oikeita menettelyjä noudatetaan johdonmukaisesti jokaisessa valmistusprosessin vaiheessa - joka kerta, kun tuotetta valmistetaan.

Hyvät tuotantotavat (GMP) ovat pakollisia kosmetiikassa

Kosmetiikkatuotteiden hyvät tuotantotavat (GMP) ovat pakollisia EU:ssa, ja monet muut maat, kuten Yhdysvallat, suosittelevat niitä erittäin vahvasti.

Kosmetiikkatuotteiden hyvät tuotantotavat (GMP) ovat pakollisia EU:ssa, ja monet muut maat, kuten Yhdysvallat, suosittelevat niitä erittäin paljon.

Kosmetiikka-asetuksessa (EY) 1223/2009 edellytetään, että kaikkien Euroopan markkinoille saatettavien kosmeettisten valmisteiden on noudatettava ISO 22716 -standardin mukaisia hyviä tuotantotapoja (GMP).

Asetus edellyttää, että tuotetietotiedostoon (PIF) lisätään valmistuslaitokseen liittyvä vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Mikä on ISO 22716 -standardi?

ISO 22716 -standardissa määritellään Euroopan markkinoilla olevien kosmeettisten valmisteiden laatu ja toistettavuus. Tuotteiden on oltava GMP:n ja kosmetiikka-asetuksen 1223/2009 mukaisia.

Standardiin sisältyvät mm:
 • Henkilöstö
 • Toimitilat
 • Laitteet
 • raaka-aineet ja pakkaukset
 • Valmistus
 • Valmiit tuotteet
 • Sisäinen ja ulkoinen testaus
 • Vaatimustenvastaisten tuotteiden ja poikkeamien käsittely
 • Jätteet ja sivutuotteet
 • Alihankinta jne.
 • Valitukset ja takaisinvedot
 • Muutosten hallinta
 • Sisäinen tarkastus
 • Laatupalvelu
 • Asiakirjat

Tarkastaja ja aikataulu

GMP- ja ISO 22716-2007 -standardin käyttöönottoprosessimme alkoi vuoden 2019 alussa, ja SBD sai sen päätökseen tammikuussa 2020.

Standardin toteutuksemme on virallisesti vahvistettu Zugissa, Sveitsissä.