EIHA Novel Food Consortium

Olemme Saksassa toimivan EIHA Novel Food Consortiumin perustajia ja osakkaita. Konsortion jäsenenä haemme myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa joillekin tuotteillemme Novel Food -statusta Food Standards Agencyn (FSA) alaisuudessa.

EIHA Novel Food Consortium investoi noin 3,5 miljoonaa euroa kaikkien asiaankuuluvien ja ennennäkemättömien CBD:tä ja THC:tä koskevien toksikologisten tutkimusten rahoittamiseen ja on palkannut hyvämaineisen ChemSafen suorittamaan tutkimukset.

EIHA Novel Food Consortium on ainutlaatuinen kumppanuus, jossa hamppualan johtajat työskentelevät yhdessä edistääkseen hamppuperäisten elintarvikkeiden turvallista käyttöä. Konsortion perusti European Industrial Hemp Association (EIHA) tavoitteenaan tarjota korkein mahdollinen turvallisuus ja laadunvarmistus maailmanlaajuiselle hamppuelintarviketeollisuudelle.

Konsortioon kuuluu EIHA:n jäseniä, joihin kuuluu viljelijöitä, jalostajia, valmistajia ja vähittäismyyjiä. Konsortion jäsenet työskentelevät yhdessä varmistaakseen, että hampusta valmistetut elintarvikkeet täyttävät korkeimmat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Tätä varten konsortio on kehittänyt useita aloitteita, kuten parhaiden käytäntöjen kehittäminen, tutkimus ja kehittäminen, koulutus sekä tuoteturvallisuus ja laadunvarmistus.

Konsortio tekee myös yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten elintarviketurvallisuusviranomaisten kanssa varmistaakseen, että hampusta valmistetut elintarvikkeet täyttävät kaikki sovellettavat turvallisuusmääräykset. Konsortio pyrkii myös varmistamaan, että hampusta valmistetut elintarvikkeet merkitään asianmukaisesti, jotta kuluttajat tietävät niiden kulutukseen liittyvät mahdolliset terveys- ja turvallisuusriskit.

EIHA:n uuselintarvikekonsortio pyrkii varmistamaan, että hampusta valmistetut elintarvikkeet ovat mahdollisimman turvallisia ja ravitsevia. Tekemällä yhteistyötä alan johtajien, elintarviketurvallisuusviranomaisten ja kuluttajien kanssa konsortio auttaa varmistamaan, että maailmanlaajuinen hamppuelintarviketeollisuus on turvallista ja kestävää.

Lue lisää EIHA:n uuselintarvikekonsortiosta.
Lue lisää Euroopan teollisuushamppuyhdistys (EIHA).