Laillistamisen vaikutus kannabikseen liittyvään psykoosiin

2024-03-04T11:09:36Z
Kanadalaismies pitelee kannabista

Kannabiksen Laillistamisen Konteksti

Lokakuussa 2018 Kanada aloitti mullistavan matkan kannabiksen laillistamisella hallussapidossa ja vähittäismyynnissä, merkittävästi muuttaen maan lähestymistapaa kannabikseen. Tämä päätös on herättänyt laajaa keskustelua mahdollisista terveysvaikutuksista, erityisesti liittyen kannabikseen liittyvään psykoosiin. Keskustelua ruokkivat huolenaiheet lisääntyneen kannabiksen saatavuuden liittyvistä mielenterveysvaikutuksista.

Tuoreiden Tutkimusten Antamat Näkökulmat

Viimeaikaiset tiedot, jotka on julkaistu The Canadian Journal of Psychiatry -lehdessä, tarjoavat ratkaisevia näkökulmia tähän keskusteluun. Tutkijat aloittivat vertailevan analyysin marihuanan aiheuttamien psykoottisten tapausten esiintyvyydestä, jotka vaativat sairaalahoitoa, keskittyen kahdentoista kuukauden jaksoon ennen ja jälkeen laillistamisen. Heidän löydöksensä tarjoavat vakuuttavan kertomuksen, joka haastaa vallitsevat huolenaiheet. Erityisesti tutkimus raportoi "ei lisääntymistä psykoottisten episodien hätähuolto-asiakaskäynneissä, joissa oli näyttöä kannabiksen käytöstä ennen ja jälkeen laillistamisen." Tämä lausunto on linjassa aiempien tutkimusten kanssa, vahvistaen käsitystä siitä, että laillistaminen ei ole pahentanut julkisen terveyden psykoosiin liittyvää ongelmaa.

Vahvistavat Todisteet

Tätä johtopäätöstä tukevat kaksi lisätutkimusta Kanadasta. Ensimmäinen, vuodesta 2022, totesi, että Kanadan kannabiksen laillistamisen kehyksen toteutus ei korreloinut merkittävien muutosten kanssa kannabiksen aiheuttamien psykoosien tai skitsofrenian hätätilanteiden esiintymisessä. Samoin aiemmin tänä vuonna julkaistu tutkimus ei löytänyt todisteita terveyspalveluiden käytön lisääntymisestä tai psykoottisten häiriöiden tapausten lisääntymisestä lyhyellä aikavälillä kannabiksen laillistamisen jälkeen. Nämä löydökset ovat linjassa laajemman kertomuksen kanssa siitä, että marihuanan laillistaminen Kanadassa ei ole johtanut kannabisaiheisen psykoosin lisääntymiseen.

Vertaileva Analyysi Yhdysvaltoihin

Keskustelu kannabiksesta ja psykoosista ei rajoitu Kanadaan. Yhdysvalloissa, jossa osavaltioiden tason kannabiksen laillistamislait vaihtelevat, samanlainen kuva ilmenee. Vuonna 2022 Journal of the American Medical Association (JAMA) Network Open -lehdessä julkaistu paperi ei löytänyt mitään yhteyttä kannabiksen laillistamisen ja psykoosiin liittyvien diagnoosien tai määrättyjen psykoosilääkkeiden kokonaislukujen välillä. Tämä todiste korostaa edelleen merkittävän korrelaation puutetta kannabiksen laillistamisen ja psykoosin lisääntyneiden tapausten välillä.

Kannabiksen Aiheuttaman Psykoosin Ilmaantuvuuden Ymmärtäminen

Vaikka suhde kannabiksen käytön ja psykoottisten sairauksien välillä on yleisempi, marihuanan aiheuttaman psykoosin elinaikainen ilmaantuvuus on suhteellisen harvinaista, erityisesti niiden keskuudessa, joilla ei ole aiempaa psykiatrista diagnoosia. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että vähemmän kuin puoli prosenttia kannabiksen kuluttajista ilmoittaa kokevansa psykoottisia oireita, jotka vaativat lääketieteellistä interventiota. Tämä ilmaantuvuus on huomattavasti alhaisempi kuin alkoholiin liittyvä, viitaten siihen, että psykoosin riski kannabiksen käytöstä voi olla vähemmän merkittävä kuin yleisesti ajatellaan.

Yhteenveto

Kannabiksen laillistaminen Kanadassa toimii ratkaisevana tapaustutkimuksena ymmärtäessä tällaisten politiikkapäätösten mahdollisia kansanterveydellisiä vaikutuksia. Viimeaikaisten tutkimusten esittämät todisteet viittaavat siihen, että pelot kannabisaiheisen psykoosin lisääntymisestä voivat olla perusteettomia. Sen sijaan nämä löydökset edistävät monimutkaista keskustelua kannabiksen laillistamisen vaikutuksista kansanterveyteen, viitaten siihen, että suhde kannabiksen käytön ja psykoosin välillä on monimutkainen ja sitä ohjaavat erilaiset tekijät, jotka eivät rajoitu aineen lailliseen saatavuuteen.

Keskustelu kannabiksen laillistamisen ja sen vaikutusten ympärillä jatkuu kehittymistään, ja jatkuvat tutkimukset tuovat valoa tähän monimutkaiseen kysymykseen. Kun maat ja osavaltiot navigoivat kannabispolitiikan asettamien haasteiden ja mahdollisuuksien läpi, tällaisten tutkimusten tuomat oivallukset ovat korvaamattomia ohjattaessa evidenssiin perustuvia päätöksiä.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen tunnetaan laajasta tietämyksestään ja asiantuntemuksestaan CBD:n ja hampun tuotannon alalla. Hän on tehnyt yli vuosikymmenen mittaisen uran kannabisteollisuudessa ja omistanut elämänsä näiden kasvien ja niiden mahdollisten hyötyjen ymmärtämiselle ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuosien varrella Robin on työskennellyt väsymättä edistääkseen hampun täydellistä laillistamista Euroopassa. Hänen kiinnostuksensa kasvin monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin kestävään tuotantoon sai hänet tekemään uraa tällä alalla.

Lisätietoja Robin Roy Krigslund-Hansenista

Liittyvät Tuotteet