Kannabis voittaa alkoholin Yhdysvalloissa

04.06.2024
Kannabis jointti ja lasi alkoholia

Ensimmäistä kertaa historiassa amerikkalaiset valitsevat kannabiksen päivittäiseen käyttöön alkoholin sijaan. Tämä merkkipaalu, joka käy ilmi Addiction -lehdessä julkaistusta juuri ilmestyneestä tutkimuksesta, korostaa merkittävää muutosta käyttötavoissa ja kansalaisten käyttäytymisessä Yhdysvalloissa.

Tutkimuksessa, jonka on toteuttanut Carnegie Mellonin yliopiston operaatiotutkimuksen ja julkisen politiikan professori Jonathan P. Caulkins, tarkastellaan kannabiksen käytön suuntauksia 1970-luvulta vuoteen 2022 keskittyen sen suhteeseen alkoholin käyttöön. Tietojen mukaan trendi, jonka mukaan kannabis ohittaa alkoholin päivittäisessä käytössä, on edennyt ainakin vuodesta 2022 lähtien.

Yhdysvaltojen kannabispolitiikan kehitys

Tutkimuksessa tunnistetaan neljä keskeistä ajanjaksoa Yhdysvaltain kannabispolitiikan kehityksessä:

  • 1970-luku:Vapauttaminen, jota leimasivat Shaferin komission raportti ja osavaltioiden dekriminalisointipyrkimykset.
  • 1980-1992: Konservatiivinen Reaganin ja Bushin huumesodan aika.
  • 1993-2008: Osavaltioiden johtama lääkemarihuanan vapauttaminen liittovaltion vastustuksesta huolimatta.
  • 2009-2022: Liittovaltion puuttumattomuus, joka huipentui laillistamiseen Coloradossa ja Washingtonissa vuonna 2012.

Nämä ajanjaksot osoittavat, miten politiikan muutokset ovat vaikuttaneet kannabiksen käyttötapoihin vuosikymmenten aikana.

Kannabiksen ja alkoholin käyttö

Tutkimuksessa käytettiin National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) -tutkimuksen (kansallinen huumausaineiden käyttö- ja terveystutkimus) itseraportoituja kyselyitä, joissa kerättiin tietoja yli miljoonalta osallistujalta. Tulosten mukaan kannabiksen käyttö oli alimmillaan vuonna 1992, mutta alkoi nousta tasaisesti 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa.

Sen jälkeen, kun liittovaltio ei puuttunut osavaltiotason laillistamiseen vuodesta 2009 alkaen, kannabiksen käyttö kasvoi merkittävästi. Vuodesta 2008 vuoteen 2022 kannabiksen viime vuoden käytöstä ilmoittaneiden määrä yli kaksinkertaistui, ja vuotuisten käyttöpäivien kokonaismäärä kasvoi 2,3 miljardista 8,1 miljardiin päivään.

Vuonna 2022 tyypillinen kannabiksen käyttäjä ilmoitti käyttävänsä kannabista 15-16 päivänä kuukaudessa, kun taas tyypillinen juomari ilmoitti käyttävänsä alkoholia 4-5 päivänä kuukaudessa.

Käyttömallit

Ja vaikka alkoholin käyttö oli yleisempää, kannabiksen käyttäjät osoittivat suurempaa päivittäistä käyttöä. Yli 42,3 prosenttia kuukausittaisista kannabiksen käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä kannabista päivittäin, kun taas alkoholin käyttäjistä vain 10,9 prosenttia. Vaikka päivittäinen tupakointi ylittää edelleen kannabiksen päivittäisen käytön, kannabiksen käyttötavat alkavat muistuttaa enemmän savukkeiden käyttöä.

Tutkimus osoittaa, että kannabiksen käyttötavat ovat tiiviisti sidoksissa julkisen politiikan muutoksiin, ja kannabiksen käyttö lisääntyy merkittävästi politiikan höllentämisen aikana. On kuitenkin olennaista huomioida itseraportoitujen tutkimusten rajoitukset, sillä niissä saattaa puuttua biologisten näytteiden avulla tapahtuva todentaminen ja niiden ulkopuolelle jäävät tietyt ryhmät, joilla on ainutlaatuisia kannabiksen käyttötapoja. Kannabiksen sosiaalinen hyväksyntä saattaa myös lisätä halukkuutta myöntää käyttö, mikä saattaa paisuttaa raportoituja lukuja.

Henkilökohtainen näkökulma

Vaikka tutkimuksessa ei lopullisesti selvitetä, vaikuttavatko lainsäädännölliset muutokset suoraan käyttötapoihin vai heijastavatko ne vain muuttuneita asenteita, on selvää, että kannabiksen käyttö on muuttunut perusteellisesti laajuudeltaan laillistamisen jälkeen. Tämä muutos herättää tärkeitä kysymyksiä päihteiden käytön ja kansanterveyden tulevaisuudesta Yhdysvalloissa.

Tämä siirtymä kohti suurempaa päivittäistä kannabiksen käyttöä kuin alkoholin käyttöä heijastaa laajempia yhteiskunnallisia muutoksia asenteissa kannabista kohtaan. Kannabiksen käytön lisääntyvä laillistaminen ja normalisointi tulevat todennäköisesti jatkossakin muokkaamaan käyttötapoja. Koska seuraan tiiviisti julkisen politiikan ja terveydenhuollon kehitystä, pidän näitä suuntauksia sekä kiehtovina että osoituksena päihteiden käytön ja sääntelyn uudesta aikakaudesta.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Kirjoittajasta:

Robin Roy Krigslund-Hansen tunnetaan laajasta tietämyksestään ja asiantuntemuksestaan CBD:n ja hampun tuotannon alalla. Hän on tehnyt yli vuosikymmenen mittaisen uran kannabisteollisuudessa ja omistanut elämänsä näiden kasvien ja niiden mahdollisten hyötyjen ymmärtämiselle ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuosien varrella Robin on työskennellyt väsymättä edistääkseen hampun täydellistä laillistamista Euroopassa. Hänen kiinnostuksensa kasvin monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin kestävään tuotantoon sai hänet tekemään uraa tällä alalla.

Lisätietoja Robin Roy Krigslund-Hansenista

Liittyvät Tuotteet