Kannabiksen teho lapsuusiän aivohalvauksessa

Kannabiskasvi pöydällä

Nousevat suuntaukset lastenhoidossa: Kannabisperusteiset hoidot aivohalvauksen lapsipotilaille

Hämmästyttävä kehitys lastenhoidossa on paljastunut hiljattain julkaistussa kyselyssä, joka on julkaistu Children-lehdessä. Siinä kerrotaan, että lääkärit suosittelevat yhä enemmän kannabisperusteisia hoitoja lapsille, jotka kärsivät aivohalvauksesta (CP). Tämä kysely tehtiin 70 lääkärille, joilla on kokemusta CP-potilaiden hoitamisesta, ja se kattaa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Australian, korostaen globaalia muutosta lääketieteellisessä käytännössä.

Lääkärien kasvava tuki kannabisperusteisille hoidoille

Kyselyn tulokset ovat silmiinpistäviä: 47% vastaajista ilmoitti antaneensa luvan kannabisperusteisille hoidoille (kuten Dronabinol, Epidiolex, kokonaisen kasvin kannabisuutteet tai CBD) pediatrisille potilailleen. Nämä hoidot ovat yleensä käytössä lisäterapiana, täydentäen perinteisiä hoitomenetelmiä.

Lääkärit suosittelivat useimmiten kannabinoideja kohtausten, spastisuuden ja kivun hoitoon CP-potilailla. Tämä osoittaa merkittävää muutosta käsityksessä kannabisperusteisista hoidoista lääkäriyhteisössä, erityisesti lastenhoidon yhteydessä.

Kannabisperusteisten hoitojen tehokkuus CP-oireissa

Ylivoimaiset 69% kyselyyn vastanneista lääkäreistä ilmoitti, että kannabisperusteiset hoidot tarjosivat joko "vahvoja" tai "kohtalaisia" vaikutuksia CP-oireisiin. Tämä tilasto on erityisen huomionarvoinen, koska se heijastaa näiden hoitojen todellista vaikutusta lasten CP:n elämänlaadun parantamiseen.

Tutkimuksen kirjoittajat päättelevät, että osallistuneet lääkärit hankkivat tietonsa kannabinoideista pääasiassa lääketieteellisen koulutuksensa ulkopuolelta. Tämä korostaa tarvetta laajempaan koulutukseen ja koulutukseen lääketieteellisissä kouluissa kannabinoidien käytöstä hoidossa.

Erikoisvalmisteet ja Käyttöaiheet

Kyselyyn vastanneet lääkärit määräsivät usein erilaisia kannabinoidien kaavoja erilaisiin oireisiin CP-potilailla. Yleisimmät käyttöaiheet olivat epilepsia, spastisuus ja kipu, ja hoito aloitettiin usein yhdistelmähoidon tai toissijaisen hoidon muodossa.

Kokonaisuutena lääkärit pitivät kannabinoidien tehokkuutta kohtuullisena eivätkä raportoineet pitkäaikaisista sivuvaikutuksista. Tämä havainto on ratkaisevan tärkeä, sillä se käsittelee yhtä ensisijaisista huolista kannabisperusteisten hoitojen käytössä lapsilla - turvallisuutta ja sivuvaikutuksia.

Globaali näkemys lasten kannabisperusteisista hoidoista

Kyselyn kansainvälinen laajuus, joka kattaa vastauksia Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Australiasta, korostaa globaalia kiinnostusta ja hyväksyntää kannabisperusteisille hoidoille lastenhoidossa. Tämä kansainvälinen näkökulma on tärkeä laajempien näkökulmien ymmärtämiseksi näiden löydösten osalta ja yhtenäisemmän lähestymistavan edistämiseksi lasten terveydenhuollossa.

Kysely lasten CP-potilaita hoitavien lääkäreiden keskuudessa merkitsee merkittävää virstanpylvästä kannabisperusteisten hoitojen integroinnissa lastenhoidossa. Se heijastaa kasvavaa tunnustusta näiden hoitojen mahdollisista hyödyistä ja korostaa tarvetta lisätutkimukselle ja koulutukselle tällä alalla. Lääketieteellisen yhteisön jatkaessa vaihtoehtoisten hoitovaihtoehtojen tutkimista ja omaksumista kannabisperusteisten hoitojen käyttö lastenhoidossa, erityisesti olosuhteissa kuten aivohalvaus, on valmis kasvamaan yhä tärkeämmäksi osaksi terveydenhuollon maisemaa.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen tunnetaan laajasta tietämyksestään ja asiantuntemuksestaan CBD:n ja hampun tuotannon alalla. Hän on tehnyt yli vuosikymmenen mittaisen uran kannabisteollisuudessa ja omistanut elämänsä näiden kasvien ja niiden mahdollisten hyötyjen ymmärtämiselle ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuosien varrella Robin on työskennellyt väsymättä edistääkseen hampun täydellistä laillistamista Euroopassa. Hänen kiinnostuksensa kasvin monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin kestävään tuotantoon sai hänet tekemään uraa tällä alalla.

Lisätietoja Robin Roy Krigslund-Hansenista

Liittyvät Tuotteet