Kannabiksen rooli sydän- ja verisuoniterveydessä

Sydämen muotoinen kannabis

Kannabis ja Sydän- ja Verisuoniterveys: Uusi Ymmärrys

Tuoreet tiedot, jotka on julkaistu Journal of the American Heart Association -lehdessä, esittelevät vakuuttavan analyysin erilaisten aineiden, mukaan lukien kannabiksen, roolista sydän- ja verisuonikuolemien yhteydessä. Tutkimus suoritettiin Mississippin yliopistollisen sairaalan tutkijoiden toimesta ja kattoi kaksi vuosikymmentä, vuodesta 1999 vuoteen 2019, tarjoten kattavan katsauksen aineiden käyttöön liittyvistä kuolemista johtuviin trendeihin.

Alkoholi Dominoi Sydän- ja Verisuonikuolemia Aineiden Käytössä

Tutkimus osoittaa, että alkoholi liittyy uskomattomiin 65 prosenttiin kaikista sydän- ja verisuonikuolemista, jotka liittyvät aineiden käyttöön. Opioidit seuraavat perässä, liittyen 14 prosenttiin tällaisista kuolemista, kun taas kokaiini on yhdistetty alle kymmeneen prosenttiin. Sen sijaan kannabis liittyy alle yhteen prosenttiin kaikista aineiden käyttöön liittyvistä sydän- ja verisuonikuolemista.

Substanssien ja Sydän- ja Verisuonivaikutusten Vertaileva Analyysi

Tässä analyysissä arvioitujen aineiden, kuten alkoholin, kannabiksen, kokaiinin, opioidien ja stimulanttien, tiedetään vaikuttavan useisiin sydän- ja verisuonivaikutuksiin. Ne liittyvät sairauksien kehittymiseen, kuten kardiomyopatia, rytmihäiriöt, mikrovaskulaarinen sairaus ja sepelvaltimotauti, erityisesti kokaiinin ja stimulanttien osalta. Näistä alkoholi osoittautui yleisimmäksi aineeksi, joka liittyy aineiden käytön ja sydän- ja verisuonisairauden (SU + CVD) aiheuttamaan kuolemaan, merkittävästi enemmän kuin opioidit, toiseksi yleisin aine. Kannabis puolestaan näytti alhaisimman SU + CVD:hen liittyvän kuolleisuuden absoluuttisen ikään sopeutetun kuolleisuusasteen (AAMR).

Vaihtelevat Tiedot Kannabiksen ja Sydän- ja Verisuonitapahtumista

Kannabiksen mahdollisen roolin arviointi haitallisten sydän- ja verisuonitapahtumien, kuten sydänkohtausten ja aivohalvausten, yhteydessä on tuottanut vaihtelevia tuloksia. Esimerkiksi toukokuussa julkaistu meta-analyysi totesi, että kannabiksen käyttö ei merkittävästi ennusta suuria haitallisia sydän- ja verisuonitapahtumia. Kuitenkin tuoreemmat tiedot Addiction-lehdessä raportoivat, että ongelmallisesti kannabista käyttävillä aikuisilla on kohonnut riski haitallisiin sydän- ja verisuonituloksiin.

Kuvaa monimutkaista tilannetta lisää se, että European Heart Journal -lehdessä julkaistut tiedot viittaavat siihen, että kipupotilailla, jotka käyttävät lääkekannabisvalmisteita, on lievästi kohonnut eteisvärinän (AFib) riski. Toisaalta Heart Rhythm -lehdessä raportoidut pitkittäistutkimustiedot eivät havainneet kohonnutta riskiä.

Kannabiksen Vaikutuksen Ymmärtäminen Sydän- ja Verisuoniterveyteen

Tutkimuksen tulokset korostavat tarvetta monitahoiseen ymmärrykseen kannabiksen vaikutuksesta sydän- ja verisuoniterveyteen. Vaikka kannabis liittyy muihin arvioituihin aineisiin verrattuna alhaisimpaan riskiin, eri tutkimuksista saadut ristiriitaiset tiedot viittaavat siihen, että tarvitaan lisää tutkimuksia sen vaikutuksista sydän- ja verenkiertojärjestelmään.

Vaikutukset Kansanterveyteen ja Politiikkaan

Tämä analyysi on merkittävä kansanterveydellisten ja poliittisten vaikutusten kannalta, erityisesti keskusteltaessa kannabiksen laillistamisesta ja sen terveysvaikutuksista. Tulokset haastavat yleiset käsitykset kannabiksen käytön vaaroista, erityisesti verrattuna muihin aineisiin, kuten alkoholiin ja opioidit.

Tulevaisuuden Tutkimussuunnat

Kannabiksen ja sydän- ja verisuoniterveyden vaihtelevat tiedot korostavat tarvetta tuleville tutkimuksille, jotka keskittyvät pitkittäistutkimuksiin ja laajempiin analyyseihin. Tämä auttaa kehittämään selkeämpiä ohjeita ja suosituksia sekä terveydenhuollon ammattilaisille että yleisölle koskien kannabiksen käyttöä ja sen mahdollisia terveysvaikutuksia.

Takaisin blogiin

Kirjoita kommentti

Huomaa, että kommenttien täytyy olla hyväksytty ennen niiden julkaisemista.

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

About the author:

Robin Roy Krigslund-Hansen tunnetaan laajasta tietämyksestään ja asiantuntemuksestaan CBD:n ja hampun tuotannon alalla. Hän on tehnyt yli vuosikymmenen mittaisen uran kannabisteollisuudessa ja omistanut elämänsä näiden kasvien ja niiden mahdollisten hyötyjen ymmärtämiselle ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuosien varrella Robin on työskennellyt väsymättä edistääkseen hampun täydellistä laillistamista Euroopassa. Hänen kiinnostuksensa kasvin monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin kestävään tuotantoon sai hänet tekemään uraa tällä alalla.

Lisätietoja Robin Roy Krigslund-Hansenista

Liittyvät Tuotteet