Miten CBD toimii?

CBD eli kannabidioli on hampun pääasiallinen vaikuttava aine, ja toisin kuin THC, se ei ole psykoaktiivinen, eli se ei saa sinua 'pilveen'. Kuten ehkä tiedätkin jo, ihmiskehon sisällä on endokannabinoidijärjestelmä. Näitä reseptoreita on aivoissa ja kehossa. THC aktivoi CB1- ja CB2-reseptorit, kun taas CBD ei suoraan stimuloi näitä reseptoreita.

Kannabinoidireseptorit ovat mukana useissa ihmiskehon sisäisissä prosesseissa, kuten mielialan, kivun, ruokahalun ja muistin säätelyssä. Nämä reseptorit voidaan aktivoida endokannabinoideilla (joita ihmiskeho tuottaa), tai kasvien kannabinoideilla (kuten hampussa tai kannabiksessa), ja ne on ryhmitelty kahteen pääryhmään: CB1 ja CB2.

CB1-reseptoreita esiintyy yleisimmin keskushermostossa ja pienemmissä määrin maksassa, munuaisissa ja keuhkoissa, kun taas CB2-reseptorit ovat osa immuunijärjestelmää, mutta niitä esiintyy myös veren hyytymiseen liittyvissä verisoluissa. CB1:llä on erityinen rooli neurotransmitterien tuotannossa ja vapautumisessa, ja psykoaktiivisia vaikutuksia aiheuttavat kannabistuotteet stimuloivat näitä reseptoreita. Samalla CB1-reseptorit osallistuvat lipogeneesiprosessiin, joka tapahtuu maksassa ja näyttää omaavan roolin homeostaasin ylläpitämisessä (kehon sisäinen tasapaino). Erilaiset tutkimukset viittaavat siihen, että CB1 vaikuttaa myös nautintoon, keskittymiseen, ruokahaluun, muistiin ja kivun sietokykyyn. CB2-reseptorit puolestaan vaikuttavat immuunijärjestelmään, sillä ne ovat mukana erilaisissa toiminnoissa, kuten immunosuppressiossa tai apoptoosissa (ohjelmoitu solukuolema). Tutkimukset viittaavat, että CB2 moduloi kipuherkkyyttä, mistä voi olla apua erilaisissa sairauksissa, maksa- ja munuaisongelmista neurodegeneratiivisiin sairauksiin.

Kuinka CBD toimii ja mitä ovat CBD:n vaikutukset kehon sisällä?

CBD ei simuloi CB1 ja CB2 reseptoreita, vaan se aktivoi muita reseptoreita, kuten vaniloidi-, adenosiini- ja serotoniinireseptoreita. Aktivoimalla TRPV-1-reseptorin (esimerkiksi kannabidiolilla) sillä on rooli kehon lämpötilan säätelyssä, kipuherkkyydessä ja tulehduksessa. CBD estää FAAH-entsyymin toiminnan, yhdistelmän, joka aktivoi CB1-reseptorin. Näin CBD minimoi THC:n aiheuttaman CB1:n aktivoitumisen ja vähentää sen psykoaktiivisia vaikutuksia.

Adenosiinireseptorien aktivointi CBD:n avulla tarjoaa kannabidiolin ahdistuneisuutta vähentäviä ja tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia. Adenosiinireseptorit ovat osallisena myös dopamiinin ja glutamaatin vapautumisessa, jotka ovat kaksi keholle merkittävää neurotransmitteria. Dopamiini on mukana kognitio-, motoriikka-, motivaatio- ja palkitsemismekanismeissa. Glutamaatti taas on keskushermoston primaarinen eksitatorinen välittäjäaine, joka on osallisena muistamisessa, oppimisessa ja kognitiossa.

Suurten CBD-pitoisuuksien on osoitettu aktivoivan 5-HT1A-serotoniinireseptorin ja vaikuttavan mielialaa kohottavasti. Sama reseptori on mukana useissa prosesseissa aina kivun aistimisesta ruokahaluun, pahoinvointiin, nukkumisahdistukseen ja riippuvuuden mekanismeihin.

CBD estää CPR55-signaloinnin, vähentää luun uudelleen imeytymistä ja syöpäsolujen lisääntymistä. GPR55-reseptoria esiintyy laajalti aivoissa, koska se liittyy luun tiheyden ja verenpaineen modulointiin sekä syöpäsolujen lisääntymiseen.

CBD estää THC:n psykoaktiivisen vaikutuksen, ja tämä on yksi syy siihen, että yleisesti pidetään hyödyllisenä yhdistää CBD ja THC kun niitä käytetään lääkinnällisiin tarkoituksiin. Huomaa kuitenkin, että kannabidiolin positiiviset vaikutukset eivät ole riippuvaisia THC:n läsnäolosta, joten voit silti hyödyntää CBD:n terveyshyötyjä ostamalla tuotteita, jotka sisältävät vain ei-psykoaktiivista CBD:tä.