Mitä CO2-uuttaminen on?

CO2-uutto on uuttoprosessi, jossa käytetään paineistettua hiilidioksidia (CO2) kasveista peräisin olevien fytokemikaalien (kuten CBD, CBG tai terpeenit, flavonoidit jne.) uuttamiseksi. CO2 toimii liuottimena tietyissä lämpötiloissa ja paineissa ilman vaaraa siitä, että se olisi itse asiassa liuotin. Se on kallein uuttomenetelmä ja sitä pidetään yleisesti tehokkaimpana ja turvallisimpana menetelmänä kasvien uuttamisessa.