Ovatko CBD-syömiset laittomia Euroopassa?

17 elokuu, 2021 3 min. lukuaika

Ovatko CBD-syömiset laittomia Euroopassa?

Tässä artikkelissa selitämme, miksi kaikki suun kautta nautittavaksi tarkoitetut CBD-tuotteet - mukaan lukien CBD-kapselit, CBD-purukumit, suun kautta nautittavaksi tarkoitetut CBD-öljyt - ja kaikki muut CBD-ruokavaliojuomat katsotaan tällä hetkellä laittomiksi tuotteiksi kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Myös kerromme mielipiteemme siitä, miksi yrityksemme ja monet muut sidosryhmät Euroopassa uskovat, että lakien oikeudellinen tulkinta ja täytäntöönpano Euroopan unionin sisällä on väärin ja miksi oikeudellisen tilanteen odotetaan muuttuvan lähivuosina.

Uuselintarvikkeen määritelmä'

Ensimmäinen uuselintarvikeasetus annettiin vuonna 1997 asetuksella (EU) 258/97, jonka tarkoituksena oli luoda elintarviketurvallisuusmekanismi vastikään kehitettyjen, synteettisesti tai geneettisesti tuotettujen elintarvikkeiden ja ravintolisien valvontaa varten. Asetuksen päivitetty versio tuli voimaan 1. tammikuuta 2018 (asetus (EU) 2015/2283).

Art. 3 mukaan "uuselintarvikkeella" tarkoitetaan:

"elintarvike, jota ei ole käytetty ihmisravinnoksi merkittävässä määrin unionissa ennen 15. toukokuuta 1997".

Jos elintarvike katsotaan uuselintarvikkeeksi, siitä seuraa, että EU:n komission on hyväksyttävä se ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) on tehtävä sille ennen markkinoille saattamista turvallisuusarviointi, ennen kuin sitä voidaan laillisesti pitää kaupan EU:ssa.

Mikäli elintarvike katsotaan uuselintarvikkeeksi, sen on saatava EU:n komission hyväksyntä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) on tehtävä sille ennen markkinoille saattamista turvallisuusarviointi.

Uuselintarvikeluettelo toimii oikeudellisesti sitomattomana suunnannäyttäjänä sille, tarvitseeko tuote (eläin- ja kasviperäinen sekä muut aineet) uuselintarvikeasetuksen mukaisen luvan. Uuselintarvikeluettelo kuvastaa jäsenvaltioiden mielipidettä. Näin ollen viittauksia uuselintarvikeluetteloon ei voida käyttää kannabistuotteiden rajoittamiseen Euroopan unionissa eikä Sveitsissä, mutta siitä huolimatta näin tapahtuu päivittäin.

Kannabis uuselintarvikeasetuksessa

Vuoden 2018 loppuun asti kannabidioliuutteet katsottiin uuselintarvikkeiksi vain, jos kannabidiolipitoisuudet olivat "korkeammat kuin lähteen Cannabis sativa L. CBD-pitoisuudet". Toisin sanoen luonnollisesti saatu kannabidioli oli sallittua, jos sen pitoisuus oli 2-5 prosenttia, mikä on useimmissa EU:n hyväksymissä hamppukannoissa esiintyvä luonnollinen CBD-pitoisuus, kun taas vahvempia pitoisuuksia pidettiin uutena ja siten laittomana.

EU:n pysyvä komitea päätti asiasta jo joulukuussa 1997, ja komissio vahvisti Euroopan hampputeollisuudelle kirjallisesti vuoden 1998 alussa kirjaimellisesti:

"päätettiin, että hamppukasvin osia sisältävät elintarvikkeet eivät kuulu asetuksen EY 258/97 soveltamisalaan" ja myös "että hampun kukkia ... pidetään elintarvikkeiden ainesosina" (esim. oluen kaltaisten juomien valmistuksessa käytettävät)".

Ilmeisesti hampun kukkia ja lehtiä, jotka ovat hamppukasvin osia, ei pidetty uuselintarvikkeina.

Tammikuussa 2019 EU:n jäsenvaltioiden edustajat päivittivät uuselintarvikeluettelon merkinnät "Cannabis sativa L." ja "Cannabinoids". Nämä päivitykset ovat todistetusti virheellisiä logiikan ja historiallisten tosiasioiden perusteella, kuten Euroopan kansainvälisen hamppujärjestön (EIHA) kaltaiset järjestöt ja monet muut sidosryhmät ovat toistuvasti selittäneet jäsenvaltioille ja Euroopan komissiolle.

Uudessa "Cannabis sativa L." -merkinnässä ei enää mainita hampun lehtiä ja kukkia. Jo pelkästään tämän perusteella on selvää, että viimeisimmät muutokset, jotka vaikuttavat hätäisesti kirjoitetuilta ja jotka koskevat uuselintarvikeluettelon merkintöjä, ovat virheellisiä. Lisäksi perinteisesti tuotetut hamppuuutteet puuttuvat nyt myös, vaikka uuttamista pidetään perinteisenä ja tavanomaisena elintarvikkeiden jalostusmenetelmänä.

Uudessa "Cannabinoidit"-merkinnässä uutteet, joissa on luonnossa esiintyviä kannabinoideja, on nyt jätetty pois, vaikka ne mainittiin aiemmassa merkinnän muotoilussa. Tällaisia tuotteita oli markkinoilla ja niitä kulutettiin merkittävässä määrin jo ennen vuotta 1997.

Kannabisuutteet EU:n lainsäädännössä

CBD-uutteet voivat olla vesipitoisia uutteita (esim. "oluen kaltaisia juomia varten"), puristamalla valmistettuja uutteita, rasvauutteeseen perustuvia uutteita ("rasvattomilla hampunsiemenillä") tai perinteisillä uuttamisaineilla valmistettuja uutteita.

Vuodesta 2009 lähtien EU:n direktiivissä 2009/32/EY todetaan selkeästi, että jäsenvaltioiden on sallittava perinteiset uuttamisaineet, kuten etanoli (alkoholi) tai hiilidioksidi (CO2), elintarvikkeiden tai elintarvikkeiden ainesosien valmistuksessa.

Yksikertaisesti tämä tarkoittaa, että kun elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa käsitellään perinteisellä tuotantomenetelmällä uuttamalla direktiivissä luetelluilla ja sallituilla uuttamisaineilla, se on edelleen elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa eikä sitä pidetä "uuselintarvikkeena" (ks. art.

Uuselintarvikeasetuksen myöhemmässä päivityksessä (2015/2283) voidaan näin ollen, ottaen huomioon tämä jo voimassa oleva direktiivi 2009/32/EY, tarkoittaa vain uusia uuteaineita ja "uusiuutteita", mutta ei uutteita, jotka on saatu ja tuotettu jo säännellyillä perinteisillä uuteaineilla.

Tärkeää näyttöä uuselintarvikeluetteloa vastaan

Monet kannabisteollisuuden järjestöt Euroopassa ovat jo jakaneet Euroopan komissiolle huomattavia todisteita, jotka osoittavat, että hampun kukkia, lehtiä ja uutteita on käytetty elintarvikkeena vuosisatojen ajan ja että niin sanotut "matalan THC-pitoisuuden" lajikkeet, jotka on määritelty teollisuushampuksi, ovat historiallisesti aina sisältäneet kannabidiolia (CBD). Erityisesti näissä teollisuushamppulajikkeissa - mukaan lukien ne, jotka on lueteltu EU:n lajikeluettelossa jo kauan ennen vuotta 1997 - CBD:n pitoisuus suhteessa THC:hen on hyvin korkea verrattuna "korkean THC:n" kannabislajikkeisiin.

Yhtiömme EIHA:n aktiivisina jäseninä ja vahvoina tukijoina sekä oikeusasiantuntijoina jakama yleinen teollisuudenalan kanta on, että hampunlehdet ja -kukat sekä tällaiset teollisesta hampusta saadut hamppuuutteet, joissa on luonnollisia kannabinoideja (eli joita ei ole rikastettu CBD-isolaatilla ja -kiteillä), ovat perinteisiä elintarvikkeita eivätkä kuulu uuselintarvikeasetuksen soveltamisalaan. Tämä kanta on täysin linjassa tammikuuhun 2019 asti voimassa olevien uuselintarvikeluettelon merkintöjen muotoilujen kanssa.

Seuraa blogiamme pysyäksesi ajan tasalla hampun ja kannabiksen oikeudellisesta tilanteesta Euroopassa.


Jätä kommentti

Kommentit hyväksytään ennen julkaisua.

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi ilmaisen tervetuliaislahjan