Mitkä kannabinoidit aiheuttavat psykoaktiivisen vaikutuksen?

28.12.2023
Mitkä kannabinoidit aiheuttavat psykoaktiivisen vaikutuksen?

Kannabiksen psykoaktiivinen vaikutus liittyy ensisijaisesti kasvin tiettyihin kannabinoideihin. Nämä kannabinoidit vuorovaikuttavat elimistön endokannabinoidijärjestelmän kanssa, tuottaen erilaisia vaikutuksia mielialaan, havaintoon ja kognitioon.

Avainasiat:

 • Delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC) on kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen kannabinoidi.
 • Kannabidioli (CBD) toimii psykoaktiivisuutta tasapainottavana, moduloiden THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia.
 • Kannabinoli (CBN) tuottaa lempeän ja rauhoittavan vaikutuksen.
 • Tetrahydrokannabivariini (THCV) voi tuottaa oman ainutlaatuisen psykoaktiivisen vaikutuksensa vuorovaikuttamalla CB1-reseptorin kanssa.
 • Muiden kannabinoidien, kuten kannabigerolin (CBG) ja kannabikromeenin (CBC), uskotaan olevan ei-psykoaktiivisia.

Näiden kannabinoidien roolin ymmärtäminen on olennaista hahmottaessa kannabiksen psykoaktiivisia vaikutuksia ja sen mahdollisia soveltuvuuksia.

Delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC)

Delta-9-tetrahydrokannabinoli, yleisemmin tunnettu nimellä THC, on kannabiksen ensisijainen psykoaktiivinen kannabinoidi. Se on vastuussa usein marihuanan käyttöön liittyvistä euforisista ja päihdyttävistä vaikutuksista.

THC toimii sitoutumalla aivoissa oleviin CB1-reseptoreihin, muuttaen välittäjäaineiden vapautumista ja vaikuttaen erilaisiin kognitiivisiin ja fysiologisiin prosesseihin.

THC on tunnettu rentoutumisen, ilon ja ajan kulun muuttuneen havainnon aiheuttamisesta. Se voi myös aiheuttaa lyhytkestoisen muistin heikentymistä, koordinaatiovaikeuksia ja lisääntynyttä ruokahalua, jota yleisesti kutsutaan "mässäilyksi". Lisäksi on havaittu, että THC:llä voi olla soveltuvuutta kivun lievityksessä.

On tärkeää huomata, että THC:n tasot voivat vaihdella huomattavasti eri kannabiskantojen välillä ja jopa samassa kannassa, riippuen tekijöistä kuten viljelymenetelmistä ja kasvin kypsyydestä. Tämä THC-pitoisuuden vaihtelu edesauttaa kannabiksen käytön yhteydessä koettujen psykoaktiivisten vaikutusten kirjoa.

THC:n psykoaktiivinen vaikutus

THC:n vaikutus kehossa

Kun THC tulee kehoon, se imeytyy nopeasti verenkiertoon ja jakautuu eri elimiin, mukaan lukien aivot. Aivoissa THC sitoutuu CB1-reseptoreihin, jotka sijaitsevat pääasiassa alueilla, jotka ovat vastuussa mielialasta, muistista ja havainnosta. Tämä vuorovaikutus johtaa THC:n käytön yhteydessä koettuihin psykoaktiivisiin vaikutuksiin.

THC:n psykoaktiiviset vaikutukset voivat vaihdella kulutetun määrän, nauttimistavan (polttaminen, höyrystäminen) ja yksilöllisten tekijöiden, kuten sietokyvyn ja aineenvaihdunnan mukaan. Pienet annokset THC:tä voivat aiheuttaa lievää euforiaa ja rentoutumista, kun taas suuremmat annokset voivat johtaa voimakkaampiin psykoaktiivisiin vaikutuksiin, mukaan lukien aistien havainnon muuttumisen ja harhakuvat.

THC Pääasiallinen psykoaktiivinen kannabinoidi
Vaikutukset Euforia, rentoutuminen, havainnon muuttuminen, muistin heikkeneminen, lisääntynyt ruokahalu
Nauttimistapa Polttaminen, höyrystäminen ym.
Soveltuvuudet Kivun lievitys, pahoinvoinnin ehkäisy

Kokonaisuudessaan THC:llä on keskeinen rooli kannabiksen psykoaktiivisissa vaikutuksissa. On kuitenkin tärkeää huomata, että kannabis sisältää erilaisia muita kannabinoideja, joilla kullakin on omat ainutlaatuiset ominaisuutensa ja mahdolliset vaikutukset kehoon. Eri kannabinoidien ja niiden vaikutusten ymmärtäminen voi auttaa ihmisiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kannabiksen käytöstään.

Mikä on THC?

Kannabidioli (CBD) ja sen psykoaktiivisuutta hillitsevä vaikutus

Kannabidiolia, joka tunnetaan myös nimellä CBD, uskotaan olevan psykoaktiivisuutta hillitsevä vaikutus, joka voi auttaa lieventämään THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia. Vaikka THC on tunnettu kyvystään tuottaa euforinen huuma, CBD vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan sitoutumalla aivojen eri reseptoreihin. Tämä vuorovaikutus voi mahdollisesti vähentää THC:n psykoaktiivisten ominaisuuksien voimakkuutta, tarjoten tasapainoisemman ja hallitun kokemuksen.

Yksi CBD:n psykoaktiivisuutta hillitsevän vaikutuksen päämekanismeista on CB1-reseptorin aktivaation estäminen, joka on vastuussa THC:n psykoaktiivisista vaikutuksista. Tämän ansiosta CBD voi vähentää THC:n aiheuttaman hurmoksen intensiteettiä, ja se onkin suosittu vaihtoehto henkilöille, jotka etsivät kannabiksen etuja ilman siihen liittyviä psykoaktiivisia vaikutuksia.

Lisäksi on havaittu, että CBD voi säädellä endokannabinoidijärjestelmää, joka on keskeisessä roolissa erilaisten fysiologisten prosessien säätelyssä. Tämä säätely voi auttaa palauttamaan tasapainon kehoon ja mieleen, mahdollisesti lievittäen oireita, jotka liittyvät ahdistukseen, stressiin ja muihin mielenterveyden häiriöihin.

Mikä on CBD?

On tärkeää huomata, että vaikka CBD voi lievittää THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia, se ei täysin poista niitä. CBD:n erityiset vaikutukset voivat vaihdella tekijöiden kuten käyttömäärän, yksilön biologian ja erityisen kannabistuotteen CBD:n ja THC:n suhteen mukaan. Siksi on aina suositeltavaa aloittaa pienellä määrällä ja konsultoida terveydenhuollon ammattilaista ennen CBD:n lisäämistä hyvinvointirutiiniin.

Psykoaktiiviset kannabinoidit

 • Kannabidiolia (CBD) uskotaan olevan psykoaktiivisuutta hillitsevä vaikutus.
 • CBD voi lievittää THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia.
 • Se toimii estämällä CB1-reseptorin aktivaation.
 • CBD:llä on säätävä vaikutus endokannabinoidijärjestelmään.
 • Yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa CBD:n erityisiin vaikutuksiin.
 • Ennen CBD:n käyttöä on suositeltavaa konsultoida terveydenhuollon ammattilaista.
Kannabinoidi Psykoaktiivinen vaikutus
Delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC) Tuottaa euforisen huuman
Kannabidioli (CBD) Lievittää THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia
Kannabinoli (CBN) Aiheuttaa rauhoittavan ja unettavan vaikutuksen
Tetrahydrokannabivarini (THCV) Tuottaa oman erillisen psykoaktiivisen vaikutuksensa

Kannabinoli (CBN) ja sen unettava vaikutus

Kannabinolia, joka tunnetaan nimellä CBN, on kannabinoidi, joka tuottaa rauhoittavan ja unettavan vaikutuksen, lisäten näin yleistä psykoaktiivista kokemusta. Vaikka THC on kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen kannabinoidi, CBN vaikuttaa merkittävästi kasvin rentouttaviin ominaisuuksiin. Se muodostuu, kun THC altistuu ilmalle ja hapettuu, jolloin syntyy yhdiste, joka voi edistää rauhallisuuden ja uneliaisuuden tunteita.

CBN arvostetaan erityisesti sen mahdollisen kyvyn vuoksi lievittää unettomuutta ja edistää rauhallista yöunta. Uskotaan, että se vuorovaikuttaa kehon endokannabinoidijärjestelmän kanssa, joka säätelee muun muassa unen ja valveillaolon syklejä. Sitoutumalla tiettyihin reseptoreihin CBN voi edistää syvempää ja elvyttävämpää unta.

Mikä on CBN?

Jotta ymmärrämme kunnolla CBN:n rauhoittavan vaikutuksen, on tärkeää ottaa huomioon sen vuorovaikutus muiden kannabinoidien kanssa. Esimerkiksi CBD:n on havaittu olevan THC:n psykoaktiivisia ominaisuuksia lieventävä aine. Kun sitä käytetään yhdessä CBN:n kanssa, CBD saattaa lisätä rauhoittavia ja rentouttavia vaikutuksia, johtaen tasapainoisempaan ja lempeämpään kokemukseen.

Psykoaktiivisten kannabinoidien vaikutukset

Kannabinoidi Psykoaktiivinen Vaikutus
Delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC) Tuottaa pääasiallisen psykoaktiivisen vaikutuksen, joka liitetään kannabikseen
Kannabidioli (CBD) Katsotaan lieventävän THC:n psykoaktiivisia ominaisuuksia
Kannabinoli (CBN) Aikaansaa rauhoittavan ja unettavan vaikutuksen, vahvistaen kokonaisvaltaista kokemusta
Tetrahydrokannabivariini (THCV) Voi tuottaa oman erillisen vaikutuksensa vuorovaikutuksessa CB1-reseptorin kanssa

Lisäksi CBN:n ohella myös muut kannabinoidit kuten kannabigeroli (CBG) ja kannabikromeeni (CBC) uskotaan olevan ei-psykoaktiivisia. Vaikka nämä kannabinoidit eivät vaikuta psykoaktiiviseen kokemukseen, ne ovat tärkeässä roolissa kannabiksen kokonaisvaltaisessa vaikutuksessa, mukaan lukien tulehduksen vastaiset ja hermosuojaa antavat ominaisuudet.

Yhteenveto

 • CBN on kannabinoidi, joka esiintyy kannabiksessa ja tuottaa rauhoittavan vaikutuksen.
 • CBN saattaa auttaa lievittämään unettomuutta ja edistämään rauhallista unta.
 • Yhdistettynä CBD:n kanssa CBN:n rauhoittava vaikutus saattaa vahvistua.
 • Muita kannabinoideja kuten CBG ja CBC pidetään ei-psykoaktiivisina.

Tetrahydrokannabivariini (THCV) ja sen ainutlaatuinen psykoaktiivinen vaikutus

Tetrahydrokannabivariini eli THCV on kannabinoidi, joka voi tuottaa oman ainutlaatuisen vaikutuksensa sitoutumalla ja aktivoimalla CB1-reseptorin. Toisin kuin THC, joka tunnetaan päihdyttävistä ominaisuuksistaan, THCV tuottaa virkistävämmän ja stimuloivan kokemuksen.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että THCV:llä on erilainen molekyylirakenne verrattuna THC:hen, mahdollistaen sen erilaisen vuorovaikutuksen CB1-reseptorin kanssa. Tämä vuorovaikutus johtaa vaikutukseen, joka ilmenee lisääntyneenä tarkkaavaisuutena ja energiana, tehden THCV:stä halutun yhdisteen niille, jotka etsivät vaihtoehtoa THC:lle.

THCV:n psykoaktiivisten ominaisuuksien lisäksi sillä voi olla myös potentiaalia. Tutkimukset viittaavat, että se saattaa auttaa säätelemään ruokahalua ja painoa, mikä tekee siitä lupaavan vaihtoehdon painonhallintaan. Lisäksi THCV on osoittanut mahdollisuuksia ahdistuneisuuden vähentämisessä ja luuston terveyden edistämisessä, vaikkakin lisätutkimuksia tarvitaan sen ominaisuuksien täydelliseksi ymmärtämiseksi.

On tärkeää huomata, että THCV esiintyy suhteellisen pieninä pitoisuuksina useimmissa kannabislajikkeissa, mikä tekee siitä vähemmän yleisen kuin THC tai CBD. Kuitenkin jalostajat ja tutkijat työskentelevät aktiivisesti kehittääkseen THCV-pitoisia lajikkeita vastaamaan kasvavaan kysyntään tätä ainutlaatuista kannabinoidia kohtaan.

Usein Kysytyt Kysymykset

Jos olet kuin useimmat ihmiset, sinulla on todennäköisesti kysymyksiä psykoaktiivisista aineista. Tässä vastauksia yleisiin kysymyksiin näistä aineista.

Mitä psykoaktiiviset aineet ovat?

Psykoaktiiviset aineet ovat aineita, jotka muuttavat henkilön mielentilaa. Nämä aineet voivat olla luonnollisia tai keinotekoisesti valmistettuja. Jotkin yleiset psykoaktiiviset aineet sisältävät alkoholin, kofeiinin, nikotiinin ja marihuanan.

Miten psykoaktiiviset aineet toimivat?

Psykoaktiiviset aineet vaikuttavat aivoihin. Ne tekevät tämän muuttamalla välittäjäaineiden toimintaa. Välittäjäaineet ovat kemikaaleja, jotka auttavat lähettämään viestejä aivosolujen välillä.

Mitkä ovat psykoaktiivisten aineiden vaikutukset?

Psykoaktiivisten aineiden vaikutukset vaihtelevat aineen mukaan. Jotkin yleiset vaikutukset sisältävät mielialan, havainnon ja käytöksen muutoksia. Psykoaktiiviset aineet voivat myös aiheuttaa fyysisiä vaikutuksia, kuten sydämen sykkeen nousun ja refleksien hidastumisen tai liioittelun.

Mitkä ovat psykoaktiivisten aineiden käytön riskit?

Psykoaktiivisten aineiden käytön riskit vaihtelevat aineen mukaan. Jotkin riskit ovat yhteisiä kaikille aineille, kuten riippuvuuden tai addiktion riski. Muut riskit ovat erityisiä tietyille psykoaktiivisille aineille. Esimerkiksi marihuanan käyttö voi johtaa muistin ja oppimiskyvyn heikkenemiseen.

Voiko psykoaktiivisista aineista yliannostaa?

Kyllä, psykoaktiivisista aineista on mahdollista yliannostaa. Yliannostus tapahtuu, kun henkilö ottaa enemmän aineita kuin mitä keho pystyy turvallisesti käsittelemään. Yliannostukset voivat olla kohtalokkaita.

Mitä sinun tulisi tehdä, jos luulet jonkun saavan huonon reaktion psykoaktiiviseen aineeseen?

Jos luulet jonkun saavan huonon reaktion psykoaktiiviseen aineeseen, soita heti 112 tai paikalliseen hätänumeroon.

Takaisin blogiin

Robin Roy Krigslund-Hansen

Robin Roy Krigslund-Hansen

Kirjoittajasta:

Robin Roy Krigslund-Hansen tunnetaan laajasta tietämyksestään ja asiantuntemuksestaan CBD:n ja hampun tuotannon alalla. Hän on tehnyt yli vuosikymmenen mittaisen uran kannabisteollisuudessa ja omistanut elämänsä näiden kasvien ja niiden mahdollisten hyötyjen ymmärtämiselle ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Vuosien varrella Robin on työskennellyt väsymättä edistääkseen hampun täydellistä laillistamista Euroopassa. Hänen kiinnostuksensa kasvin monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin kestävään tuotantoon sai hänet tekemään uraa tällä alalla.

Lisätietoja Robin Roy Krigslund-Hansenista

Liittyvät Tuotteet